For at forhindre en løbsluben global opvarmning, og katastrofale klimaforandringer, vil vi arbejde for at halvere vores klimaaftryk hvert 10. år, og dermed følge Johan Rockströms “Carbon Law”.