Skærmbillede 2019-06-08 kl. 13.10.22.png

Den Grønne Studenterbevægelse ønsker at regeringsdannelsen bærer med sig et grønt regeringsgrundlag, hvortil vi har udvalgt 5 trin, som for os vil udgøre fundamentet for et grønt regeringsgrundlag.

Trin 1: Vi kræver et reduktionsmål for de danske CO2e-udledninger i 2030 på 70% og CO2e-neutralitet i 2040, og selvom det er væsentligt højere de tidligere mål, er det kun et minimum af den nødvendige reduktionsrate, hvis vi vil forhindre en 1,5 graders temperaturstigning. De 70% er baseret på at siden Danmark står for 0,08% af det globale CO2-budget på 500 Gt CO2, så har vi også krav på 0,08% af det resterende CO2-budget.

Det giver os et dansk CO2-budget på cirka 400 Mt CO2, og vi udleder cirka 35 Mt CO2 om året. Med denne udregningsmetode svarer alle landes CO2-budget til den mængde CO2 de pt. udleder. Det er med andre ord, et minimum af hvad Danmark skal reducere med i 2030.
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11376369/saadan-skal-et-dansk-klimamaal-som-minimum-vaere/

Trin 2: Johan Rockström fra Stockholm Universitet fremsætter i "Carbon Law" at alle mennesker på kloden halverer deres klimaaftryk hvert 10. år, sådan at vi i 2050 har et klimaaftryk på 2-3 ton. En ny regering skal sætte dette som målsætning, og finde ud af hvordan det kan realiseres.

https://www.youtube.com/watch?v=XRiUQdwLXE0

Trin 3: Miljø- og klimahensyn skal indgå i Finansministeriets regnemodeller. Det skal fremover være en bunden opgave, at vurdere al politik ud fra ikke kun økonomisk hensyn, men også miljø- og klimahensyn.

https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/her-er-elbaek-skipper-og-olsen-dyrhs-oensker-til-groent-superministerium

Trin 4: Danskerne udleder i dag ca. 16 ton CO2 per person om året. Det sætter os på en 7.plads i verden. For at arbejde mod et stabilt klima skal det ned på 2 ton årligt i 2050. Ca. halvdelen af disse reduktioner kan hentes gennem grøn omstilling af vores fælles institutioner. Men den anden halvdel stammer fra vores høje forbrug. Der skal altså hentes en masse ved at vi forbruger mindre af de CO2 tunge varer. Løsningen vil givetvis bestå af en pakke af forskellige forslag. Hvordan man præcis sammensætter den pakke (fx gennem afgifter på visse varer eller udvikling af bæredygtige alternativer) vil vi lade borgerne om at bestemme. Det er nemlig dem som vil mærke det i deres dagligdag, helt ned til indkøbsturen i supermarkedet.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/klimaradet-om-co2-regnskab-danskerne-ma-aendre-livsstil

Trin 5: Retfærdigt og ansvarligt afgiftssystem. Klima- og miljøbelastende varer skal koste det, det koster at rydde op efter dem. Vi foreslår et afgiftssystem hvor alle varer bliver prissat ift. hvor mange drivhusgasser som er udledt på baggrund heraf. Vi mener at det ville være bedst at anvende Carbon Fee and Dividend-modellen.

https://citizensclimatelobby.org/basics-carbon-fee-dividend/